Aşgabatda Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanan çäre geçirildi

Aşgabatda Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanan çäre geçirildi
Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanyp Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçisiniň rezidensiýasynda geçirilen çäre, 2024-nji ýylyň 22-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi çarşenbe güni Aşgabatda Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanan çäre geçirdi.

Türkiýäniň ilçisiniň rezidensiýasynda geçirilen bu çärä Türkmenistandaky daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda oňa gatnaşyjylara ýurduň Egeý sebitiniň aşhanasynyň tagamlary hödürlenip, olar bu sebite mahsus tagamlaryň, däp-dessurlaryň we nahar düzümleriniň ajaýyp utgaşmasy bilen tanyşdylar.

“Türkiýäniň aşhanasynyň hepdeligi” Türkiýäniň dürli tagamlaryny we aşpezlik mirasyny wagyz etmek hem-de oňa baha bermek maksady bilen 2022-nji ýyldan bäri her ýyl 21-nji maýyndan 27-nji maý aralygynda bütin dünýäde bellenilýär.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022