Energiýa

Parižde TEIF 2024 halkara forumy öz işine başlady

Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara forum (TEIF 2024) çarşenbe güni Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde öz işine başlady. Bu barada Türkmenistanyň nebit-gaz...

Hytaý $2,4 milliardlyk türkmen gazyny import etdi

Hytaý şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda umumy bahasy 2,4 milliard ABŞ dollaryna barabar bolan türkmen tebigy gazyny import etdi. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük müdirligine salgylanyp,...
2022